โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 93 คน
ชื่อ-นามสกุล : น.ส ปรียาพร ศรีสวัสดิ์ (บิว)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 18
อีเมล์ : bewpreeyaporn@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณรินทร์ เส้นเกษ (เชียง)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 7
อีเมล์ : Narin55545@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพวัลย์ แขวงเมฆ (บิว)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 16
อีเมล์ : biwzabyfanly@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชรินรัตน์ เส้นเกษ (ซ้อน)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 5
อีเมล์ : charinrat.senket@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรพิไล เศษสุวรรณ์ (ไก่)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 5
อีเมล์ : pocketza55@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บัณฑาธิกา พุฒพันธ์ (กุ้งนา)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 5
อีเมล์ : Koongnaka66@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส อรัญ ถานะ (รัญ)
ปีที่จบ : ม.3ปี 2543   รุ่น :
อีเมล์ : Aran sawi@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จันทร์เพ็ญ กระแสโสม (งิ้ว)
ปีที่จบ : 2538 (มัธยมต้น)   รุ่น : 2
อีเมล์ : intira27122522@gmil.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกภพ สีถาการ (เอก)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : x
อีเมล์ : agkapop@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญลักษณ์ ไทยทวี (ปู)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น :
อีเมล์ : pp.poo3007@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพล บุญกูล (อั้น)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 13
อีเมล์ : werapon_aun@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายประพจน์ นวลสว่าง (โก๋เกม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 17
อีเมล์ : Mio.616@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม