โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายประพจน์ นวลสว่าง (โก๋เกม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 17
อีเมล์ : Mio.616@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ส่งออกทุเรียนต่างประเทศ
ตำแหน่ง : ประธานบริหาร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: หลังสวน

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 มิ.ย. 2557,06:08 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.151.99


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล