โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพล บุญกูล (อั้น)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 13
อีเมล์ : werapon_aun@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง : ครูฝึกสอน
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 25 ธ.ค. 2557,04:38 น.   หมายเลขไอพี : 202.29.179.178


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล