โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญลักษณ์ ไทยทวี (ปู)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น :
อีเมล์ : pp.poo3007@hotmail.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 มี.ค. 2558,13:33 น.   หมายเลขไอพี : 171.5.251.198


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล