โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายเอกภพ สีถาการ (เอก)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : x
อีเมล์ : agkapop@gmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/agkapop
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2559,22:45 น.   หมายเลขไอพี : 118.173.153.50


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล