โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จันทร์เพ็ญ กระแสโสม (งิ้ว)
ปีที่จบ : 2538 (มัธยมต้น)   รุ่น : 2
อีเมล์ : intira27122522@gmil.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2559,23:06 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.129.210


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล