โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส อรัญ ถานะ (รัญ)
ปีที่จบ : ม.3ปี 2543   รุ่น :
อีเมล์ : Aran sawi@yahoo.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 พ.ย. 2559,09:29 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.19.160


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล