โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : บัณฑาธิกา พุฒพันธ์ (กุ้งนา)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 5
อีเมล์ : Koongnaka66@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลเวชธานี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการศูนย์ตรวจสุขภาพ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1ลาดพร้าว 111 คลองจั่น บางกะปิ กทม.10240

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 พ.ย. 2559,10:48 น.   หมายเลขไอพี : 58.10.50.220


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล