โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พรพิไล เศษสุวรรณ์ (ไก่)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 5
อีเมล์ : pocketza55@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : อบต.นาสัก
ตำแหน่ง : ธุรการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 1/2 ม.3 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมะร

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 พ.ย. 2559,10:49 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.56.229


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล