โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ชรินรัตน์ เส้นเกษ (ซ้อน)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 5
อีเมล์ : charinrat.senket@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ยัสปาล จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการร้าน CC-OO สาขามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 พ.ย. 2559,16:55 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.157.214


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล