โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพวัลย์ แขวงเมฆ (บิว)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 16
อีเมล์ : biwzabyfanly@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 ก.ค. 2560,23:09 น.   หมายเลขไอพี : 118.175.132.91


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล