โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ณรินทร์ เส้นเกษ (เชียง)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 7
อีเมล์ : Narin55545@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 ก.พ. 2561,12:01 น.   หมายเลขไอพี : 49.229.247.146


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล