โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส ปรียาพร ศรีสวัสดิ์ (บิว)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 18
อีเมล์ : bewpreeyaporn@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 เม.ย. 2561,22:50 น.   หมายเลขไอพี : 1.0.194.234


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล