โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 93 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรวิวรรณ สังข์ดวง (แตง)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : -
อีเมล์ : sangduang12@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ พรหมสุวรรณ (รัญ)
ปีที่จบ : -   รุ่น : -
อีเมล์ : jarun25242@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประเสริฐศักดิ์ ควนพิน (ปังปอนด์)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 10
อีเมล์ : eggzaa_555@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววลาวรรณ โทสันเทียะ (เหมย)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 17
อีเมล์ : meirenaka.38@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวผุสดี สีมานนท์ (อุ้ม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 17
อีเมล์ : aum_phusadee@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : kang buasara (เก่ง)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 3
อีเมล์ : kang1981colo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นนทโชค มอญเก่า (ตับ)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 1
อีเมล์ : pepse01@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชูชีพ กรดชีมะ (เบริ์ด)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 9
อีเมล์ : brid2@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวรุตต์ ชาตัน (แมน)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 10
อีเมล์ : Pethomesamui@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นา (บุ๋ม)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 2547
อีเมล์ : 9hi9@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐชยา สุขวรสกุล (ฝนฝน)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 46
อีเมล์ : www.t-fon-kk@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทชัย คำภา (จ๊อบ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 11
อีเมล์ : nmmaza45@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม