โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 93 คน
ชื่อ-นามสกุล : พงษ์ธร โตนัน (ท็อป)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : -
อีเมล์ : Sosovo01_top@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปรัชชุกร สุวรรณกูฎ (ซินหยี)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 13
อีเมล์ : Zinyee_SDU@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุจิรา เกื้อตะโก (น้อย)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 12
อีเมล์ : sujira95@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย สอนสีดา (พี่เอ๋ )
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 3
อีเมล์ : chaliedus@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย สุภิญโญ อันทะปัญญา (โย)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 4
อีเมล์ : www.ayumiwaew@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ภูริชญ์ ภาระกุล (บอส)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 19
อีเมล์ : bosza03@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สารม เพ็งแจ่ม (สารม)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 5
อีเมล์ : sarom_dusit@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุชรี กินไธสง (นุช)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 10
อีเมล์ : nongnuch_188@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.อุ่นเรือน สุขตะกั่ว (บุ๋มบิ๋ม)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 3
อีเมล์ : suktakur@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กาญจนา นวลมิ่ง (น้ำเต้า)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 14
อีเมล์ : namtao34@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุพงศ์ นิยะกิจ (แม็ก)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 10
อีเมล์ : siammmm@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ สันร้าย (จ่า)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 6
อีเมล์ : ja48649pnm@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม