โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 93 คน
ชื่อ-นามสกุล : อภิชาติ ทองวงค์ (แต๊บ)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : x
อีเมล์ : apich@hunsa.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ส.ต.ท.หญิงอ้อยใจ ใจเที่ยง (อ้อย)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : -
อีเมล์ : aoy41@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายธานี ทองดี (นิว)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : -
อีเมล์ : tanew357@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดารา ขาวสนิท (ดาว)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 1
อีเมล์ : doowAAR@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติิ เนียงภา (ภิชาติ)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 5
อีเมล์ : k4_nbc@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ส.ต.ท.หญิงปรียากร สวิงรัมย์ (ติ๋ว(หนูติ๋ว))
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 6
อีเมล์ : preeyakorn41@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ประเสริฐกุล (ติ๊ก)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 7
อีเมล์ : paparuszy224@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดลลิยา เยาวเลิศ (อั๋น)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 10
อีเมล์ : paparuszy224@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สกุล พิพวนนอก (กุล)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 3
อีเมล์ : kully.77@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัสรา ชุติพันธ์ (ปุยฝ้าย)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 10
อีเมล์ : nu_pui_28@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ก ก ()
ปีที่จบ : ด   รุ่น : 4
อีเมล์ : nam-thip@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปวเรศ ใจกว้าง (วัฒน์)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 10
อีเมล์ : wat_yourfriend26@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม