โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 93 คน
ชื่อ-นามสกุล : เทพชญา เทพเลื่อน (หนุ่ม)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 10
อีเมล์ : tapchaya03@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิภาพร เชิดกลาง (แอน)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 10
อีเมล์ : ann_aon1984@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาง รัตนา เสมาทอง (ออ้ย)
ปีที่จบ : ปลายปี39   รุ่น : ลืม
อีเมล์ : ktlp@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทนี โจมกลาง (อ้อย)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : -
อีเมล์ : ๋jantanee49@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วันทนา สกุลอินทร์ (กุ๊กไก่)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 4
อีเมล์ : kai.wantana@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชรินรัตน์ เส้นเกษ (ซ้อน)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 5
อีเมล์ : master_zon@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสาคร แสนโคตร (กล้วย , ทิน)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
อีเมล์ : saenkot001@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วีระนุช ยุติมิตร (ชนสถาน) (แอม)
ปีที่จบ : 2541 (ม.ุ6)   รุ่น : 2
อีเมล์ : amaom_yu@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัยน์ชนก เทพเลื่อน (น้ำ)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 6
อีเมล์ : naichanok13@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มาลีจันทร์ รักษา (จง)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 2
อีเมล์ : maleejun2009@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิศักดิ์ ยมใหม่ (ตั้ม)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 10
อีเมล์ : tum_poomsak@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เนตรนภา ทองโคตร (ต๋อม / Atom)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 6
อีเมล์ : atomthong27@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม