โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 93 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยพงค์ เจริญศรี (พี่เกมส์)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 17
อีเมล์ : gam69_am96@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติมา ภัยมณี (นก)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 11
อีเมล์ : nok0_0@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จักรพันธ์ ผลสุย (โจ้)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 14
อีเมล์ : amata125@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรพิมล ศรีบัวลา (เมย์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 14
อีเมล์ : lovepoohkaa@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชณา ศิลปกุล (ก้านตอง)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 14
อีเมล์ : unchana08anupong@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมใจ ทองวงค์ (ส้ม)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 6
อีเมล์ : somjai_tw@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์รินทร์ วังลาด (ต่อ)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 9
อีเมล์ : e29mfj@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรพิไล เศษสุวรรณ์ (ไก่)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 4
อีเมล์ : ponpilai_sa@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์ศิริ พิมลรัตน์ (ตะวัน)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 10
อีเมล์ : phtawan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ.อ.ชินโชติ สุทโธ (อ๋อย)
ปีที่จบ : ไม่จบม.6   รุ่น : 2
อีเมล์ : chinnaKorn_AoT@HotmaiL.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายศรายุทธ ทองภู (เอก)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 11
อีเมล์ : aek_za_41@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนุธิด พงษ์สมยศ (น้ำ)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 11
อีเมล์ : anutida_phongsomyud@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม