โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 93 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพร ศรีคำเวียง (อุ้ย )
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 11
อีเมล์ : aui_siriphon@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิศมัย หาสุนโม (ตาล)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 11
อีเมล์ : tontarn_love@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ส.ท.ศรชัย ไทยเกิด (บิว)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : ตรวจสอบ
อีเมล์ : nobita24@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนนภา ไทยสวี (เจน)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 13
อีเมล์ : jane000at@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอุมา บุญยิ้ม (อร)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 3
อีเมล์ : Orn_lookpup@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะศักดิ์ ศรีชานิล (โอ๊บ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 13
อีเมล์ : chanasak_s@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายประภัทร์ ทองดี (โบ้ท)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 6
อีเมล์ : thegunners_5@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันเพ็ญ หอมประสิทธิ์ (ส้มแป้น)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : X
อีเมล์ : sompan2122_nt@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ขันทอง นันทา (อ้น)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 10
อีเมล์ : aon51211@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นุชจะลี สุริยะ (นุช)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 5
อีเมล์ : umsangka@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มนฤดี โคตรประทุาม (มน)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 3
อีเมล์ : mon_namneung@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุนิสา ไชยฉิม (ปุ๊)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 12
อีเมล์ : puchaichim@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม