โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 93 คน
ชื่อ-นามสกุล : นิภาภรณ์ สีถาการ (นิ)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : x
อีเมล์ : sniphaporn@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรทิมา คำประเสริฐ (ฝ้าย)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 13
อีเมล์ : fai.fan.uoa.1423@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิสาร เขียวอ่ำ (หงส์)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 1
อีเมล์ : sutti-21@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วันวิสา วังลาด (ต่าย)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 10
อีเมล์ : tai_544@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ราตรี วันทอง (ตรี)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 4
อีเมล์ : tete_tree@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอังศุมาลิน กันหาชัย (อัง)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 13
อีเมล์ : angsumalin_kan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย นนทฤทธิ์ (เมฆ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 13
อีเมล์ : zozoom@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไสว โจมกลาง (สาว)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 5
อีเมล์ : smart_08@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุจริา สุขเอมโอษฐ (แก้ม)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : 10
อีเมล์ : odm_idm@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม