โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผ่นบับโรงเรียนฉบับที่1ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม
แผ่นบับโรงเรียนฉบับที่1ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 395 KB