โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผ่นพับโรงเรียนฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน
แผ่นพับโรงเรียนฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน