โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฟอร์มเอกสารราชการ
ใบลา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.84 KB
บันทึกข้อความ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132 KB
บันทึกขอสับเปลี่ยนเวรยาม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
แบบคำร้องขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.61 KB
ใบเบิกเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินเกี่ยวกับสวัสดิการบุตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.99 KB
ฟอร์มการเขียนโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.5 KB
สัญญาการยืมเงิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.05 KB