โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการของสหวิทยาเขตชุมพร 2 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
                ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 61   ปีการศึกษา  2554    “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน  เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพสุนทรียภาพและกิจกรรมสร้างสรรค์     ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครู   บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถใน   การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สหวิทยาเขตชุมพร 2 จึงจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียนขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
นายธวัช คชการ ได้รับโล่ "รองผู้อำนวยการดีเด่น"
การแสดงในพิธีเปิดจากโรงเรียนเมืองหลังสวน
การแสดงในพิธีเปิดจากโรงเรียนเมืองหลังสวน
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2554,09:50   อ่าน 2392 ครั้ง