โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
การอบรมตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย พระมหาสมปอง  ตาลปุตโต วันที่ 12 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2554,14:59   อ่าน 1871 ครั้ง