โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2554

         เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 5 ธันวาคม  พ.ศ.2554  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

1.  นักเรียนแต่ละห้องจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนห้องเรียนละ 1 ป้าย 

2.  ทำความสะอาดตกแต่งบริเวณโรงเรียน

3.  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

4.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

5.  พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2555,08:57   อ่าน 1508 ครั้ง