โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานภายนอกโรงเรียน
   โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ได้เข้าเยี่ยมชมการ การตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจำอำเภอของ โรงเรียนบ้านเขาทะลุ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่  3  โรงเรียนดีประจำอำเภอ  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555 และ เยี่ยมชมงานงานมหกรรมวิชาการลานวัฒนธรรม อำเภอสวี  ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) อำเภอสวี จังหวัดชุมพร     
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2555,13:18   อ่าน 2155 ครั้ง