โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงาน Open House ทอดผ้าป่าการศึกษา งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ “๒ ทศวรรษ คืนสู่เหย้า ชาวชมพู-เขียว”
          ด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า คณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ร่วมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้   มาสร้างเวทีหอประชุมและป้ายโรงเรียน  ตลอดจนสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน  และ กิจกรรมงานวิชาการ   Open-house เปิดประตูสู่ชุมชน แสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ในวันเสาร์ที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2555,11:51   อ่าน 3571 ครั้ง