โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
          ตามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์เป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันที่ ๑ กรกฎาคม มาทุกปี จึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยจึงเห็นสมควรจัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือและผู้กำกับ 
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2559,12:25   อ่าน 2106 ครั้ง