โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี ๒๕๕๙
ด้วยในวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางโรงเรียนได้มีมติให้จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและประกอบพิธีเวียนเทียนขึ้น ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ณ วัดถ้ำเขาทะลุ เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามตามวิถีพุทธ  
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2559,12:34   อ่าน 1010 ครั้ง