โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2562 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวชุมชนบ้านทางสาย ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,12:09   อ่าน 69 ครั้ง