ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดเก็บผลงานจากการจัดการเรียนการสอน ในการเตรียมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสู่การมี หรือเลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2564,14:02   อ่าน 118 ครั้ง