ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 -28 ธันวาคม 2563 คณะครูตัวแทนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2564,14:05   อ่าน 108 ครั้ง