ภาพกิจกรรม
การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านการขับเคลื่อนด้วยขั้นตอนการนิเทศแบบสะท้อนคิด โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน วันที่ 18 สิงหาคม 2565
วันที่ 18 สิงหาคม 2565  นายสนอง  ศิลปกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม         เป็นประธานในการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านการขับเคลื่อนด้วยขั้นตอนการนิเทศแบบสะท้อนคิด ของสหวิทยาเขตชุมพร2 โดย  นายศุภชัย ตักชะเลง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสักวิทยา  นางเกษร ศิลปกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม และนางสาวเกษณี สุจจิตร์จูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา    ได้เข้าร่วมนิเทศ สังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูแกนนำ ประกอบด้วย  นางสาวกาญจนา สนรัมย์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และ นางสาวคคนางค์ คชรินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,13:18   อ่าน 205 ครั้ง