ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต11

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061

Email : ktlp.tg@gmail.com

 

https://www.google.co.th/maps/@10.2050266,98.9310068,16z