โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ตามที่ นางสาวศิริอร  คล้ายสกุล ครู คศ.2 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ได้จัดทำผลงานทางวิชาการและมีความประสงค์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง สารและสมบัติของสาร 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2559,11:45   อ่าน 1975 ครั้ง