ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
ด้วยโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา เขต 11 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6 / ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราว หนังสือกระทรวงการคลังที่ ศธ 0415/ว23 ลงวันที่ 20 มีนาคมคม 2546  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา  
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2563,14:50   อ่าน 3546 ครั้ง