โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน

  ามที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ได้ประกาศสอบราคา ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและอุปกรณ์ ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน แผนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวงเงินงบประมาณ 512,500.00 บาท โดยวิธีสอบราคา นั้น

          เนื่องจาก วันเวลาการยื่นซองและการเปิดซองสอบราคา ตามประกาศดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อนจากในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  โรงเรียนจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว โดยให้ใช้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน ดังแนบท้ายฉบับนี้แทน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2557,09:45   อ่าน 882 ครั้ง