โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ก้าวทุกวินาทีกับ สหวิชา.com
แหล่งเรียนรู้ (อ่าน 1681) 27 ส.ค. 55