กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา สนรัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0904890277
อีเมล์ : kanchana.S23072533@hotmail.com

นางสาวขนิษฐา เมืองอุดม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2