โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1  ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนอง ศิลปกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2011
ปรับปรุง 18/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 630796
Page Views 772836
หนังสือพิมพ์
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ระบบเอกสารราชการของโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก 077536854
2 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ท่าแซะ 0-7759-9179
3 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม หงษ์เจริญ ท่าแซะ 0-7761-3211
4 โรงเรียนปะทิววิทยา บางสน ปะทิว 0-7759-1043
5 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา พะโต๊ะ พะโต๊ะ 077-539049
6 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เขาทะลุ สวี 077-620061
7 โรงเรียนเมืองหลังสวน วังตะกอ หลังสวน 077-582153
8 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร
9 โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา นาชะอัง เมืองชุมพร 077 642640