โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
หมู่ที่ 1   ตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์โทรศัพท์ 077-620061
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2011
ปรับปรุง 27/11/2018
สถิติผู้เข้าชม 512384
Page Views 641362
หนังสือพิมพ์
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
ระบบเอกสารราชการของโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก 077536854
2 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม หงษ์เจริญ ท่าแซะ 0-7761-3211
3 โรงเรียนปะทิววิทยา บางสน ปะทิว 0-7759-1043
4 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา พะโต๊ะ พะโต๊ะ 077-539049
5 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เขาทะลุ สวี 077-620061
6 โรงเรียนเมืองหลังสวน วังตะกอ หลังสวน 077-582153
7 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร
8 โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา นาชะอัง เมืองชุมพร 077 642640