ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รวมเวปไซต์เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยันห์ ยุติมิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,16:58  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง สารและสมบัติของสาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริอร คล้ายสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2559,11:52  อ่าน 1348 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริอร คล้ายสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2555,14:40  อ่าน 3406 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม "โครงการวันสตรีไทย ครูสตรีทั่วไทย ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริอร คล้ายสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2554,14:31  อ่าน 1571 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม "ปฎิบัติการใช้ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยศาสตร์"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริอร คล้ายสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2554,14:29  อ่าน 1478 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตร "อบรมทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา เจริญศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2554,08:16  อ่าน 1331 ครั้ง
รายละเอียด..